text.skipToContent text.skipToNavigation
657475-11

Välj en funktion:

Storlek
11
Försäljningsförpackningens storlek  1 pari
Tillverkarens produktuppgifter https://www.ejendals.com/globalassets/inriver/resources/430_productsheet_fi.pdf