text.skipToContent text.skipToNavigation
657469-7

Välj en funktion:

Storlek
7
Försäljningsförpackningens storlek  1 pari
Tillverkarens produktuppgifter https://www.ejendals.com/globalassets/inriver/resources/8180_productsheet_fi.pdf