text.skipToContent text.skipToNavigation
657473-8

Välj en funktion:

Storlek
8
Försäljningsförpackningens storlek  1 pari
Tillverkarens produktuppgifter https://www.ejendals.com/globalassets/inriver/resources/8810r_productsheet_fi.pdf