text.skipToContent text.skipToNavigation
657474-10

Välj en funktion:

Storlek
10
Försäljningsförpackningens storlek  1 pari
Tillverkarens produktuppgifter https://www.ejendals.com/globalassets/inriver/resources/884a_productsheet_fi.pdf