text.skipToContent text.skipToNavigation
670301
Försäljningsförpackningens storlek  2,5 kg
Tvättmedel
Tvättmedlets tillstånd Pulver
Ph Sura
Meddelande om säker användning https://www.pharmaxim.com/wp-content/uploads/2019/03/Virkon-S-koncentrat-SE-SDS-v14.pdf
Tillverkarens produktuppgifter https://virkons.fi/wp-content/uploads/2017/06/VirkonS_produktblad_maj17.pdf