text.skipToContent text.skipToNavigation
670138
Försäljningsförpackningens storlek  10 kg
Tvättmedel
Tvättmedlets tillstånd Pulver
Ph Basiskt
Bruksanvisning
Oy Delaval Ab
Meddelande om säker användning https://www.delaval.com/fi/info/kayttoturvallisuustiedotteet/