text.skipToContent text.skipToNavigation
670832

Alkalisk, desinficerande skumrengöring för alkalikänsliga ytor.

 

Säkerhetsdatablad

Försäljningsförpackningens storlek  20 l
Tvättmedel
Tvättmedlets tillstånd Flytande
Ph Basiskt
Bruksanvisning
KiiltoClean Oy
Meddelande om säker användning https://kiiltoclean.sdsarea.com/qr/?cqr=YqZzq6mJ&type=sds&lang=fi-FI
Tillverkarens produktuppgifter http://pim.kiiltoclean.com/kiilto-pim-api/api/pdf/download/5fd2986de4b09082f5d02bb6