text.skipToContent text.skipToNavigation
670287

Starkt alkaliskt, klorhaltigt kombinationsrengöringsmedel för maskinell rengöring av mejeriutrustning.

 

Säkerhetsdatablad

Försäljningsförpackningens storlek  20 kg
Tvättmedel
Tvättmedlets tillstånd Pulver
Ph Basiskt
Bruksanvisning
KiiltoClean Oy
Meddelande om säker användning https://kiiltoclean.sdsarea.com/qr/?cqr=YqZzqqOD&type=sds&lang=fi-FI