text.skipToContent text.skipToNavigation
670145

Starkt alkaliskt rengöringsmedel för maskinell rengöring av mejeriutrustning.

 

Säkerhetsdatablad

Försäljningsförpackningens storlek  20 l
Tvättmedel
Tvättmedlets tillstånd Flytande
Ph Basiskt
Bruksanvisning
KiiltoClean Oy
Meddelande om säker användning https://kiiltoclean.sdsarea.com/qr/?cqr=Yql1pqeK&type=sds&lang=fi-FI
Tillverkarens produktuppgifter http://pim.kiiltoclean.com/kiilto-pim-api/api/pdf/download/5e663acce4b00565e9a37811