text.skipToContent text.skipToNavigation
670638

Starkt surt rengöringsmedel för maskinell rengöring av mejeriutrustning.

 

Säkerhetsdatablad

Försäljningsförpackningens storlek  4 kg
Tvättmedel
Tvättmedlets tillstånd Pulver
Ph Sura
Bruksanvisning
KiiltoClean Oy
Meddelande om säker användning https://kiiltoclean.sdsarea.com/qr/?cqr=YqZzqqqG&type=sds&lang=fi-FI