text.skipToContent text.skipToNavigation
670315
Försäljningsförpackningens storlek  5 kg
Tvättmedel
Tvättmedlets tillstånd Pulver
Ph Sura
Meddelande om säker användning https://www.inchem.fi/uploads/FcobCOvA/KTT_Maatilan-Ykko-set-Sitro.uusi_fi.pdf