text.skipToContent text.skipToNavigation
675195

Rengöringsskum för glas och andra klara ytor.

 

Säkerhetsdatablad

Försäljningsförpackningens storlek  400 ml
Bruksanvisning
KiiltoClean Oy
Meddelande om säker användning https://kiiltoclean.sdsarea.com/qr/?cqr=YqZzp6yD&type=sds&lang=fi-FI
Tillverkarens produktuppgifter http://pim.kiiltoclean.com/kiilto-pim-api/api/pdf/download/5f989a7ce4b0a54aace7fbb3