text.skipToContent text.skipToNavigation
675327

Smörjande rostborttagare.

 

Säkerhetsdatablad

Försäljningsförpackningens storlek  400 ml
Bruksanvisning
KiiltoClean Oy
Meddelande om säker användning https://kiiltoclean.sdsarea.com/qr/?cqr=YqZzp6yG&type=sds&lang=fi-FI
Tillverkarens produktuppgifter http://pim.kiiltoclean.com/kiilto-pim-api/api/pdf/download/5e1654cbe4b07e1fa3da0783